Privacy Statement

Privacy Statement Heering Kunststof Profielen BV

In deze privacyverklaring informeert Heering u over het gebruik van uw persoonsgegevens op de website en de wijze waarop de persoonsgegevens en de privacy in het algemeen wordt beschermd.

Deze privacyverklaring is een bijlage bij de algemene voorwaarden. Indien u gebruik maakt van de website stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de opslag, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens volgens deze privacy statement.

1. Verantwoordelijke
Ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens is Heering Kunststof profielen B.V. gevestigd te aan de Archimedesstraat 5 te Dedemsvaart de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierna te noemen als Heering.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Heering?
Om via de website heering.eu een monsterbestelling te kunnen plaatsen, documentatie of een verkoopadres aan te vragen dient u de volgende gegevens te verstrekken:

Bedrijf (wanneer van toepassing)
Voornaam
Achternaam
Postcode
Huisnummer
Telefoonnummer
E-mailadres

3. Voor welk doel verwerkt Heering de persoonsgegevens?
1 Heering verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens onder artikel 2 uitsluitend voor de volgende doeleinden:
– Versturen aangevraagde monsters, documentatie en of verkoopadressen.
– Statistische analyses.
– Verstrekking van informatie over producten en diensten van Heering en of de daarmee verwante bedrijven.
– Het via elektronische weg verzenden van verzoeken om mee te werken aan reviews ter verbetering van onze dienstverlening.
3.2 Geaggregeerde en geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen eveneens door Heering worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet te herleiden naar de gebruikers.
3.3 Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 verstrekt Heering uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.

5. Beveiligingsmaatregelen
5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens legt Heering passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
5.2 Ofschoon Heering ter bescherming van uw persoonsgegevens de uiterste zorg nastreeft, kan zij er niet voor instaan dat derden (waaronder andere gebruikers) geen misbruik zullen maken van uw persoonsgegeven dan wel niet anderszins uw persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de website en het verstrekken van uw gegevens is volledig voor eigen risico.

6. Inzagerecht en verwijdering
U bent gerechtigd om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en u kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over deze privacy statement kunt u contact opnemen met Heering.

7. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Heering adviseert u regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Cookiestatement
Heering Kunststof Profielen BV plaatst een aantal cookies waardoor de website voor u beter te gebruiken is en waarmee wij webstatistieken bijhouden.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De door ons gebruikte cookie houdt bij welke pagina’s op onze website worden bezocht en naar welke pagina’s er wordt doorgeklikt.
Deze gegevens gebruiken wij om onze website zo toegankelijk mogelijk in te richten voor de gebruiker. Wij houden dus geen gegevens bij over uw surfgedrag elders op het internet en geven ook geen informatie aan anderen met als doel u een persoonlijk aanbod te doen. Door onze site te gebruiken geeft u aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden.